Inschrijvingsvoorwaarden


Betreft inschrijvingen van cursus(reeksen), workshops en activiteiten georganiseerd door en bij De Holle Linde

  • Een inschrijving voor een cursus(reeks) of workshop bij De Hole Linde is pas geldig na het invullen van de gevraagde gegevens en betaling van het volledige cursusgeld (via de webshop van De Holle Linde)
  • Na definitieve en geldige inschrijving voor een cursus(reeks) of workshop kan tot 30 dagen voor het begin van de cursus(reeks) of workshop, de annulering aangevraagd worden. Annuleren is slechts mogelijk na schriftelijke aanvraag per mail door de ingeschrevene en voor zover dit door De Holle Linde schriftelijk per mail bevestigd wordt. In geval van annulering wordt het inschrijvingsgeld teruggestort naar de ingeschrevene.
  • Annulering binnen 30 dagen voor het begin van de cursus(reeks) of workshop, is omwille van welke reden ook, niet mogelijk. Er wordt onder geen enkele omstandigheid het inschrijvingsgeld terugbetaald aan de ingeschrevene met uitzondering als een plaatsvervangende deelnemer/cursist zich aanbiedt, zich inschrijft en het inschrijvingsgeld betaald heeft. In dit geval zal het inschrijvingsgeld, indien reeds volledig betaald, teruggestort worden naar de ingeschrevene die wenst te annuleren.
  • Gemiste lessen tijdens een wekelijkse cursusreeks kunnen enkel ingehaald worden binnen dezelfde reeks, op een ander lesmoment en indien er een vrije plaats beschikbaar is. De Holle Linde behoudt zich het recht om afwezigheden van cursisten en de mogelijkheid tot inhalen van gemiste lessen te beheren en te organiseren. Afwezigheden of gemiste lessen die niet op deze manier ingehaald kunnen worden, worden op geen enkele manier gecompenseerd door De Holle Linde.
  • Gedeeltelijke of volledige afwezigheden bij een twee- of driedaagse workshop, omwille van welke reden ook, worden op geen enkele manier gecompenseerd door De Holle Linde.
  • Klei die aangekocht wordt bij De Holle Linde ifv een cursus of workshop wordt nooit terugbetaald, ook niet gedeeltelijk. De cursist kan de aangekochte klei steeds meenemen.